Overslaan en naar de inhoud gaan
Terug naar de vorige pagina
Wachtlijst Groepsaanvraag

Lestijden

40

Nodige voorkennis

Geslaagd zijn voor alle basismodules (Markt en klant, Rondleiden in de praktijk, Bronnengebruik cultureel, Bronnengebruik historisch & Bronnengebruik landschapslezen)

Prijs

€ 1,5 / lestijd

Module

Specifieke reisleidertechnieken

Welke documenten en procedures zijn nodig bij het nemen van een vliegtuig, bij autoverhuur, enzovoort? Wat zijn de rechten en plichten van de passagier en de verzekeringsmaatschappij? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? We bekijken de groepsdynamiek die gepaard gaat met reizen, en de psychologie van de toerist. We verwerven inzicht in groepsprocessen tijdens de reis. We leren stijlen van conflicthantering en onderhandelen in diverse situaties. We bekijken potentieel probleemgedrag van reizigers en krijgen tips om hiermee om te gaan. Wat is de samenstelling van de reisapotheek? Wat zijn de grondwaarden van onze eigen cultuur? Hoe gaan we om met diversiteit en met culturele misverstanden? We bekijken de impact van reizen op milieu en economie en dit ook in de ontwikkelingslanden.