Overslaan en naar de inhoud gaan

Cookiebeleid

Privacybeleid

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van het GO! gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel.

Het GO! respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan het GO! verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van het GO! verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door het GO!, of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met info@g-o.be.

Wie zich als gebruiker op de website van het GO! registreert, gaat ermee akkoord dat het GO! cookies opslaat op de harde schijf. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij elk volgend bezoek aan de website van het GO! naar de beheerder van de website worden teruggestuurd om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Wanneer deze cookies verwijderd of uitgeschakeld worden, kan de goede en vlotte werking van de GO! website niet meer worden gegarandeerd.