Zorgkundige

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Opleidingsfiche

Als zorgkundige ben je opgeleid om verpleegkundigen bij te staan in de zorgverlening van patiënten. Deze zorg kan zowel ambulant, thuis, als in een verzorgingsinstelling gebeuren. Na je opleiding kan je werken in de gezinszorg, in de thuisverpleging en in verzorgingsinstellingen zoals woonzorgcentra, (psychiatrische) ziekenhuizen, dagcentra, enzovoort.

Deze praktijkgerichte opleiding geeft je inzicht in de verschillende invalshoeken van de zorg. Samenwerken in een interdisciplinair team en methodisch en professioneel handelen zijn belangrijke aandachtspunten. Ook het blijvend bevorderen van de eigen deskundigheid vormt een rode draad doorheen de opleiding. Zorgen voor een aangenaam woon- en leefklimaat van zorgvragers komt uitgebreid aan bod.

Structuurschema

Klik op de modules voor meer informatie of download als pdf.

Praktische informatie

 • VDAB
 • De opleiding wordt erkend door de VDAB. Klik hier voor meer informatie als je de opleiding voltijds volgt. Klik hier als je de opleiding deeltijds volgt.
 • Toelatingsvoorwaarden:

 • Er zijn geen toelatingsvoorwaarden verbonden aan deze opleiding.

 • Voorziene startdatum:

 • September 2018

 • Duur van de opleiding:

 • Je kan de opleiding voltijds of deeltijds volgen. De voltijdse opleiding duurt drie semesters (1,5 jaar). Je komt twee dagen per week naar de les, en je loopt drie dagen per week stage. De deeltijdse opleiding duurt 5 semesters (2,5 jaar). Je komt één à twee dagen per week naar de les, en je loopt ongeveer tien uur per week stage. Je komt ook zes à zeven avonden per semester naar school voor intervisiemomenten.

 • Afgeleverd attest:

 • Als je slaagt voor de opleiding krijg je het certificaat van zorgkundige. In combinatie met het het certificaat van aanvullende algemene vorming krijg je een diploma secundair onderwijs.

 • Afstandsonderwijs:

 • Je kan deze opleiding ook in afstandsonderwijs volgen. Klik hier voor meer informatie.

 • Inschrijven:

 • Praktische informatie over inschrijvingen en de kostprijs van de opleiding vind je hier terug.

 • Lessenroosters:

 • Klik hieronder om de lessenroosters te downloaden.