Gezinsopvang / onthaalouders

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Opleidingsfiche

Wie wil starten als onthaalouder moet beschikken over een attest van de module 'Kennismaking met de gezinsopvang' en/of een attest van de module 'Werken in de kinderopvang'. Beide attesten kan je behalen in deze opleiding.

In deze opleiding leer je wat de taken van de onthaalouder precies inhouden en verwerf je inzicht in de vaardigheden en competenties die je nodig hebt om de job te kunnen uitoefenen. Je krijgt inzicht in de organisatie van de opvang en je leert begrijpen welke draagkracht jij als (toekomstige) onthaalouder hebt.

Structuurschema

Klik op de module voor meer informatie.

Praktische informatie

 • Toelatingsvoorwaarden:

 • Er zijn geen toelatingsvoorwaarden verbonden aan deze opleiding.

 • Voorziene startdatum:

 • Februari 2018

 • Duur van de opleiding:

 • De opleiding duurt 1 semester.

 • Afgeleverd attest:

 • Als je slaagt voor de opleiding krijg je het certificaat van gezinsopvang.

 • Inschrijven:

 • Praktische informatie over inschrijvingen en de kostprijs van de opleiding vind je hier terug.

 • Lessenroosters:

 • Klik hier om het lessenrooster te downloaden.