Smartschool


1 Wat is Smartschool?

Smartschool is een platform dat ontwikkeld werd om alle communicatiestromen binnen een school of organisatie te informatiseren. Hierbij is rekening gehouden met de noden van alle betrokken partijen.

Smartschool is platform onafhankelijk en is bereikbaar via een browser. In praktijk is Smartschool met alle gangbare browsers perfect bruikbaar. Indien je toch problemen opmerkt kan je best een update installeren. Meestal is het probleem hiermee opgelost.

Binnen een school is er tal van informatie en communicatie. Het beheren en structureren van de informatie is zonder ICT niet meer denkbaar en haalbaar. Smartschool is een centraal platform waar alle informatie en communicatie kan beheerd worden.

De school die gebruik maakt van Smartschool evolueert mee met haar tijd. Dit is belangrijk als ze zich wil blijven profileren als een aantrekkelijke, moderne onderwijsinstelling. Voor een aantal collega’s zullen de beschreven tips en aanbevelingen ongetwijfeld gekend zijn. Niettemin vinden we het belangrijk deze op papier te zetten niet in het minst voor collega’s die minder vertrouwd zijn met sommige toepassingen of elektronische toeters en bellen maar ook om een aantal afspraken binnen CVO Brussel te inventariseren.

We hopen met deze handleiding de elektronische kloof kleiner te maken en dat iedereen zich voldoende thuis zal voelen in smartschool om deze naar hartenlust, welbevinden en efficiëntie te gebruiken.


2 Aanmelden op smartschool

Je opent smartschool via deze link SMARTSCHOOL

Ofwel open je smartschool direct via http://cvobrussel.smartschool.be/

Het gemakkelijkst is om, eens je regelmatig werkt met smartschool, de link op te slaan onder favorieten of te gebruiken als openingsscherm wanneer je jouw PC opstart.

Opslaan onder favorieten heeft als voordeel dat wanneer je op de tabknop favorieten klikt, je de link naar smartschool kan terugvinden in je bibliotheek. Zo hoef je geen adrestitel meer in te geven in de adressenbalk.

Bij aanwerving wordt je door de ICT medewerker geregistreerd binnen smartschool. Op de aanmeldpagina vul je volgende zaken in:

Gebruikersnaam: achternaamvoornaam (kleine letters, zonder spatie vb. bruylandtkristien)

Wachtwoord: bij een eerste keer aanmelden met Begin123 (Hoofdlettergevoelig, zonder spatie); er zal gevraagd worden deze onmiddellijk aan te passen, hou deze goed bij.

logo GOlogo scholengroep

Materiaalstraat 67
1070 Anderlecht
02/528.09.50